บริการ
   
  • ฉีดพ่นหลังคา ที่มีพื้นที่เรียบ หรือลาดชัน และผนัง ด้วยโพลียูริเทนโฟม
  • ป้องกันความร้อน , เย็น และ เสียง ด้วยโพลียูริเทนโฟม หรืออุดโพรงรั่วด้วยการเติมน้ำยาโพลียูริเทนโฟม
  • ป้องกันความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม เช่น ถังบรรจุขนาดใหญ่ , ท่อระบายอากาศ , ท่อน้ำ , ห้องทำความเย็น 
    ด้วยโพลียูริเทนโฟม
  • โพลียูริเทนโฟมยังสามารถนำมาใช้งานในกรณีพิเศษได้อีกด้วย เช่น ( ใบพัด , ทุ่น , เรือ , ภาพ และ สร้างทัศนียภาพด้วยโฟม )
  • ป้องกันความร้อนด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการ
   

 
All Right Reserved © A.R.C. Group of Companies Co.,Ltd.