การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นนั่นหมายถึง การช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลด
ความวิตกกังวลของคุณ


ผนังและหลังคานั้นมีเพื่อป้องกันพายุฝนและอันตรายอื่นๆ แต่ควรจะได้มากกว่านี้ เช่นป้องกันเสียงดังรบกวนไม่ให้ เข้ามาหรือป้องกันการสูญเสียพลังงานการป้องกันที่ดี จะช่วยในเรื่องนี้ได้ ด้วยบริษัทเออาร์ซีอินซูเลชั่นเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการป้องกันโดยเฉพาะ ทั้งในส่วนอาคาร โรงงาน ถังต่างๆ และในทุกสถานที่ที่การป้องกันจะเป็นประโยชน์ได้เราทำให้ภาวะอากาศ ภายในอาคารของคุณคงสดชื่นอยู่เสมอและป้องกัน เสียงรบกวนจากข้างนอกที่จะผ่านเข้ามาข้างในแม้ภายนอกจะร้อนเพียงใด ภายในจะเย็นเสมอ

บริษัทเออาร์ซีอินซูเลชั่นคือผู้เชี่ยวชาญการป้องกันด้วยการใช้โพลียูริเทน หรือเรียกสั้นว่า พียู โฟม
ซึ่งเป็นวัตถุที่เบามากเป็นพิเศษและใช้ได้ทนทาน พนักงานที่ทำหน้าที่ต่างได้รับการฝึกฝนในการทำงานกับวัสดุนี้ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันเป็นอย่างดี โดยสามารถปิดช่องในอาคารได้อย่างแนบสนิทสมบูรณ์ ทนทานคงอยู่ได้นาน ด้วยคุณสมบัติของวัสดุนี้ จึงเป็นเลิศในการป้องกันสำหรับที่อยู่อาศัย โกดังเก็บสินค้า อาคารแช่เย็น และถังชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เติมช่องว่างและใช้ป้องกันท่อชนิดต่างๆได้ดี คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพียู คือทำให้ภายในเย็นสบายและเงียบเสมอ แม้ว่าภายนอกจะร้อนเพียงใดก็ตาม

 
All Right Reserved © A.R.C. Group of Companies Co.,Ltd.